Bogføring

Hos os kan du få hjælp til bogføring.
Bogføringen kan foretages i dit eget økonomisystem eller i vores.
Vi aftaler om vi skal varetage det fulde bogholderi eller dele af det.
Vi udarbejder balancer så du løbende er orienteret om resultatet i virksomheden.
Moms og lønsum
Udarbejdelse af momsopgørelser og lønsumsopgørelser samt indberetning til Skat.

Løn

Indberetning af løn.

Årsregnskab

Udarbejdelse af årsregnskab for personligt ejede virksomheder samt selskaber.

Selvangivelse

Udarbejdelse af selvangivelse samt indberetning til Skat.

Udlejningsejendomme

Opkrævning af husleje, udarbejdelse af vand- og varmeregnskaber, betaling af regninger samt udsendelse af rykkerbreve til lejere m.v.

Forældrekøb af lejligheder

Udarbejdelse af regnskab samt selvangivelse.